Đà thép 3 sứ (3 ốp) lệch toàn phần V75x8x2000

Đà thép là 1 loại giá đỡ sứ cột điện, Đà thép 3 ốp (3 sứ) lệch toàn phần L75x8x2000 mạ kẽm nhúng nóng được sử dụng để nâng đỡ mạng lưới điện trên cao