Đà thép 1 ốp V75x75x8 – 0,8m – 1m

Đà thép 1 ốp lệch 0,8m hoặc 1m loại giá đỡ sứ cột điện hoặc đỡ máy biến áp, Đà thép 1 ốp (1 sứ) lệch L75x8x800 mạ kẽm nhúng nóng được sử dụng để nâng đỡ mạng lưới điện và cố định chúng trên cao.