Vỏ tủ điện – Tư vấn, sản xuất, báo giá phân loại

Vỏ tủ điện một bộ phận của một tủ điện hoàn chỉnh ( tủ điện trọn bộ) là thiết bị chứa các bộ phận điều khiển, lưu trữ điện như Aptomat, thanh cái kết nối, đèn báo, UPS, ác quy…