Sản xuất gông cột điện treo cáp loại tròn

Việt Phát chuyên Sản xuất gông cột điện treo cáp loại tròn. Gông cột điện treo cáp loại tròn là một giải pháp thay thế hữu hiệu cho việc néo dây cáp vào cột