Showing the single result

Việt Phát tech chuyên cung cấp các loại đầu cáp, Đầu cáp co nhiệt hạ thế 0,4/1KV, trung thế được thiết kế cho cáp 1, 2, 3, 4 và 5 sợi dùng cho cáp có giáp hoặc không có giáp. Các đầu nối cũng được áp dụng cho cáp 3+1 và 4+1 và 3+2. Đầu cáp hạ thế , trung thế lắp đặt cho những đầu – cuối của cáp để kết nối vào tủ điện hoặc động cơ, cho cả ngoài trời và trong nhà, cáp ngầm…