Bộ cảnh báo sự cố đầu cáp DJ3100 APEX

Bộ cảnh báo sự cố đầu cáp DJ3100 APEX được sử dụng để phát hiện ngắn mạch và chạm đất của các thiết bị điện. Để tránh tai nạn nghiêm trọng trong mạng lưới điện phân phối.