Đầu cáp co nhiệt hạ thế 0.4/1KV phân phối toàn quốc

Đầu cáp co nhiệt hạ thế 0.4/1KV là sản phẩm đầu cáp dùng để nối cáp điện hạ thế vào máy biến áp, vào các thiết bị trong tủ điện hoặc nối cáp vào các động cơ điện…