Dây thép D10 mạ kẽm nhúng nóng tiếp địa

350.00

Dây thép D10 mạ kẽm, dây thoát sét D10, Dây tiếp địa mạ kẽm nhúng nóng, Báo giá dây thép mạ kẽm D10, Cờ tiếp địa, Thép D10 mạ kẽm nhúng nóng, dây thép phi 10 mạ kẽm, thép tiếp địa phi 10