Sản xuất cọc tiếp địa thép mạ kẽm nhúng nóng

Sản xuất cọc tiếp địa thép mạ kẽm nhúng nóng có nhiều loại như V63, V50 với các độ dài khác nhau. Cọc tiếp địa thép mạ kẽm nhúng nóng được dùng để giải quyết các vấn đề tiếp địa cho công trình.